Voorstelling op scholen

Speciaal voor scholieren in het voortgezet onderwijs ontwikkelden we een educatief programma bij de voorstelling Als je een landschap was. Met een combinatie van voordracht, muziek en beeldende kunst laten we leerlingen de kracht van deze gedichten op een prikkelende manier ervaren. Daarbij worden scholieren ertoe aangezet over de inhoud van de gedichten na te denken en vervolgens door middel van verschillende kunstzinnige opdrachten hun eigen creativiteit te ontdekken. Ook bieden we scholieren op die manier een opstap naar het lezen van meer poëzie en literatuur in het algemeen.

Als je een landschap was is een project voor middelbare scholieren in de bovenbouw van het vwo, de havo en het vmbo. Het project slaat een brug tussen verschillende schoolvakken: Nederlands, Muziek en CKV. In samenwerking met docenten van deze vakken is een gevarieerd lesprogramma ontwikkeld. Dit programma bestaat uit drie delen:

  1. In een voorbereidende les wordt ingegaan op de gedichten van Vasalis. We laten de leerlingen drie gedichten lezen en gaan ze in gesprek over de betekenis en expressie daarvan. Vervolgens zetten we leerlingen aan het werk met verschillende creatieve opdrachten: beeldend, muzikaal of tekstueel.
  2. In een tweede lesuur spelen we onze voorstelling Als je een landschap was. We geven de leerlingen gerichte vragen en opdrachten mee bij het kijken naar de voorstelling.
  3. Tot slot gaan we met de leerlingen in gesprek over het maken van deze voorstelling, over het leven en werk van Vasalis en ook over ons eigen kunstenaarschap.

Wilt u meer informatie ontvangen over ons educatieve programma? Neem dan hier contact met ons op.
We gaan graag met u in gesprek om te kijken wat er mogelijk is op uw school.